Hướng dẫn bật auto lấy bài

Trong một vài trường hợp, website của bạn sau khi cài plugin sẽ không auto lấy bài. Để giải quyết vấn đề này, vui lòng truy cập hosting và sửa file wp-config.php, thêm dòng lệnh sau:

define(‘DISABLE_WP_CRON’, false);

Nếu thấy trong file có dòng lệnh này rồi, chỉ cần sửa giá trị true thành false.

Sau đó, để đảm bảo việc get bài được ổn định nhất, thêm tiếp dòng lệnh sau:

define(‘ALTERNATE_WP_CRON’, true);

Trong trường hợp không biết cách edit file code, bạn có thể yêu cầu kỹ thuật của website hoặc gửi ticket cho hosting để được trợ giúp.

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

Download plugin WordPress và cài lên website để bắt đầu sử dụng dịch vụ

mnetwork_2.0.7