Hướng dẫn cấu hình Mnetwork Ver 2.0

Mnetwork V2.0 đã có rất nhiều thay đổi so với V1. Do đó quý khách hàng cần tạo thêm các bước cấu hình mới để có thể kết nối với hệ thống của Mnetwork.

Bước 1 - Tạo User Application Password

Đây là bước rất quan trọng, tạo ra user, mật khẩu để cho phép hệ thống Mnetwork tạo bài viết trên website của quý khách. Mật khẩu này không liên quan tới mật khẩu đăng nhập vào admin của website, do đó hoàn toàn đảm bảo bảo mật.

Vào quản lý user -> edit user admin của bạn, kéo xuống phần cuối trang, sẽ thấy phần Application Passwords. Điền tên bất kỳ ( ví dụ Mnetwork ) rồi ấn nút Add New Application Password. Lúc này sẽ xuất hiện mật khẩu được generate, bạn copy lại mật khẩu này ngay nhé, vì sẽ không có phần xem lại pass.

Edit user nhưng không có phần Application Password ?

Sẽ có trường hợp website của quý khách không có mục Application Password khi edit user admin. Để bật phần này lên, edit file function.php của theme. Bạn có thể sửa trong admin luôn hoặc vào hosting để sửa).

Bạn vào Appereance -> Theme editor, và edit file function.php, thêm đoạn code sau vào cuối cùng của file. Sau đó nhớ update file nhé.

				
					add_filter( 'wp_is_application_passwords_available', '__return_true' );
				
			

Bước 2 - Cập nhật setting connect với Mnetwork.

Plugin V2 có thay đổi ở giao diện dashboard. Có thêm 1 tab Connect Mnetwork. Đây là tab điền các thông tin kết nối để site của bạn có thể được cập nhật bài viết từ hệ thống Mnetwork.

Trong phiên bản này, số điện thoại, email và ngôn ngữ sẽ được cấu hình tại tab mới, thông tin sẽ được lưu trữ trên hệ thống Mnetwork chứ không lưu ở admin của site nữa.

  1. Số điện thoại thay thế : số điện thoại thay thế trong content lấy về của bài viết
  2. Email thay thế: email thay thế trong content lấy về
  3. Ngôn ngữ lấy nội dung: nội dung website của bạn lấy về là tiếng Anh hay Việt, setting này giúp content lấy về được chuẩn nhất.
  4. App user: điền username của tài khoản admin
  5. App password: mật khẩu Application mà bạn đã generate ở bước 1.

Sau đó ấn Connect để hoàn tất.

Bước 3 - Cài đặt plugin Meta Enpoint( cho phép lưu hình ảnh thông qua API)

Plugin này cũng rất quan trọng, sẽ giúp hình ảnh được lưu về bài viết thông qua API. Bạn chỉ cần download và cài đặt plugin vào website, không cần cấu hình gì cả.

rest-api-meta-endpoints.0.1.0

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

Download plugin WordPress và cài lên website để bắt đầu sử dụng dịch vụ

mnetwork_2.0.7