Hướng dẫn generate ảnh đại diện cho bài viết

Trong trường hợp có nhiều bài viết bị thiếu ảnh đai diện, để tránh mất thời gian add từng bài, bạn cài đặt plugin sau để tự động add cho tất cả bài viết bị thiếu ảnh đại diện.

Link down: https://wordpress.org/plugins/auto-post-thumbnail

Cách sử dụng

Sau khi cài plugin và active, trong admin của bạn sẽ có thêm 1 menu mới là Auto Featured Image, chọn sub menu Generate images và bấm nút Generate Featured images (như hình)

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

Download plugin WordPress và cài lên website để bắt đầu sử dụng dịch vụ

mnetwork_2.0.7